Напрямки діяльності

Філія здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством, від імені Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» і в межах повноважень, встановлених Положенням про Філію.

Основні напрямки діяльності Філії:

  • присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) РЕЗ і ВП у смугах радіочастот загального користування, призначення позивних сигналів РЕЗ, а також судновим станціям;
  • проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України, технічного радіоконтролю;
  • видача дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП у смугах радіочастот загального користування, їх дублікатів, а також їх продовження, переоформлення та анулювання;
  • участь у приймальних випробуваннях РЕЗ та ВП на місці експлуатації, у тому числі здійснення вимірювання параметрів РЕЗ та ВП на місці експлуатації;
  • участь у проведенні вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж;
  • здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад;
  • здійснення спільних заходів щодо запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства у галузі зв’язку;
  • забезпечення впровадження в порядку та в обсягах компетенції, визначених законодавством, додаткових заходів щодо недопущення експлуатації РЕЗ та ВП, не дозволених до застосування в Україні;
  • здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» та Положенням про Філію.